25 Mart 2015 Çarşamba

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Olabilmek İçin;
Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesini almakve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Kurumu

tmgd eğitimi hakkımızda

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Kurumu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimleri vermek üzere yetkilendirilmiş eğitim kurumudur.

http://www.tmgdegitimi.net/tmgd_kimdir.htm

tmgd kimdir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

ADR Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler nelerdir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Amacı

Uluslararası mevzuatın gerekleri doğrultusunda ,tehlikeli madde taşımacılığı alanında faliyet gösteren firma ve kurumların ihtiyaç duyacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını yetiştirmektir.
Ülkemizde mevcut mevzuat ve cezai sorumluluklar haziran 2015 itibariyle yürürlüğe girecek ve tmgd ihtiyacı hızla artacaktır.Tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe gerekli olan bilgili,donanımlı ve iyi eğitim görmüş danışmanlar mevzuatın en doğru şekilde uygulanması ve olası güvensiz durumların ve büyük kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.