16 Aralık 2015 Çarşamba

ADR 2015

ADR Cilt I
ADR Cilt II

Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması (ADR) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957’de Cenevre’de yapılmış; 29 Ocak 1968’de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma 21 Ağustos 1975’te New York’ta imzalanan ve Anlaşmanın 14(3) maddesini değiştirerek 19 Nisan 1985’te yürürlüğe giren protokol ile değiştirilmiştir.

Anlaşmanın 2. maddesine göre, Ek A ile taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler, uluslararası taşıma için uygun olmamakla birlikte diğer tehlikeli maddelerin taşınması aşağıdaki şartlara uygun olarak yetkilendirilir:
- özellikle paketlenme ve etiketlenmesi hususunda şartları Ek A’da tayin edilen söz konusu mallar ve - özellikle taşıma araçlarının yapımı, donanımı ve faaliyeti hususunda şartları Ek B’de tayin edilen söz konusu mallar.

Bununla birlikte, 4. maddeye göre, her Akit Taraf taşıma sırasında güvenlik dışında diğer nedenlerden dolayı tehlikeli maddelerin ülkesine girişine ilişkin hakları, düzenlemeleri ve yasaklarını muhafaza eder. Akit Taraflar ayrıca ikili veya çok taraflı anlaşmalar vasıtasıyla Ek A ile taşınması yasaklanan tehlikeli malların belli şartlara tabi olarak ülkelerinde uluslararası taşınmasının düzenlenmesiyle ilgili veya ülkelerinde tehlikeli malların A ve B Eklerinde belirtilenden daha az sıkı koşullar altında Ek A’ya göre uluslararası taşınmasının yetkilendirilmesi haklarını muhafaza ederler.

Ek A ve B, ADR yürürlüğe girdikten bugüne kadar düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmektedir.

Ek A: Genel hükümler ile tehlikeli madde ve nesnelere ilişkin hükümler
Kısım 1 Genel hükümler
Kısım 2 Sınıflandırma
Kısım 3 Tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve sınırlı miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli mallara ilişkin muafiyetler
Kısım 4 Ambalajlama ve tanka ilişkin hükümler
Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri
Kısım 6 Ambalajlar, orta boy dökme konteynerler (IBC’ler), büyük ambalajlar ve tanklar için yapı ve test şartları
Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler
Ek B: Taşıma donanımı ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler
Kısım 8 Taşıt mürettebatı, donanımı, faaliyeti ve belgelerine ilişkin şartlar
Kısım 9 Taşıtların yapımı ve onayına ilişkin şartlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder